Imatge: Portada del diari pro nazi De Stürmer, Nuremberg, 4 de maig de 1934

Cicle de conferčncies al Call de Girona

EL JUDAISME I LA PREMSA A EUROPA: FILIES I FŇBIES

20 de maig 2010
  • La propaganda nazi: antisemitisme a Alemanya (1920-1940). A cŕrrec de Jörg Zimmer.

    Aquesta xerrada tractarŕ la propaganda antisemita a través de caricatures en els ňrgans de premsa del nacionalsocialisme, sobretot el Stürmer i el Völkische Beobachter. Es reconstrueixen els orígens del antisemitisme en el segle XIX i es sosté la tesi que el nacionalsocialisme no inventa, sinó que radicalitza aquest antisemitisme. Es veurŕ l'evolució dels tňpics fonamentals de la propaganda antisemita nacionalsocialista, des dels inicis als anys vint, fins a la seva perfecció, als anys trenta, després d'arribar al poder.

    A cŕrrec de Jörg Zimmer.

    Jörg Zimmer (1964, Alemanya) és Director del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, i professor de filosofia en aquesta universitat. El seu camp de recerca, en el qual és expert, és la Filosofia alemanya contemporŕnia i l’Estčtica.

  • Back-Index

    © Fčlix Xunclŕ/Assumpció Parés---