Espai de Tres Cultures
Exposició de Cyril Torres

D'octubre de 2010 a gener de 2011

"Espai de Tres Cultures" és una mirada contemporània sobre un temps passat, un recorregut pictòric envers l'Espanya medieval, a través de la seva herència i llegat...

L'exposició de l'artista Cyril Torres, s'articula a partir de tres símbols i vuit retalls d'un collage atemporal on conviuen (i cohabiten) Averroes, Gaudí, Maimònides, Juan Goytisolo, la immigració actual, manuscrits, còdex, els escacs, els arcans del Tarot i arquitectures reciclades en un viatge de (permanent i inesgotable) anada i tornada...

Back-Index

© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés---