Dijous 4 de novembre 2010. 3a edició de La Bateria de Girona.
Back-Index-Next