HISTÒRIA DEL CALL
L'existència d'una comunitat jueva a Girona s'endinsa en el temps fins a l'any 982 en què es té la primera notícia documental, si bé fins al 1160 no es parla d'un agrupament establert, sinó de cases aïllades.

Des d'aleshores fins al moment de l'expulsió, més de mig mil·lenari deixà necessàriament traces històriques, tot i que als jueus no els era tradicionalment permès d'utilitzar figures humanes o animals a les seves representacions artístiques, i per tant ben poca cosa en queda de les seves impromptes materials: un parell de dotzenes de làpides amb inscripcions, i determinades restes a les edificacions que ocuparen.

Back-Index-Next