ORGANITZACIÓ DEL CALL
Els jueus, i per tant les seves comunitats, les Aljames, eren propietat reial. Aixó els va permetre de tenir estructures organitzatives pròpies de forma paral·lela i independent de les cristianes establertes a les ciutats.

Tenien els seus propis regidors, secretaris, clavaris, oïdors de comptes i altres oficis i funcionaris per a l'administració de la ciutat dins la ciutat.

Eren autònoms en tots els àmbits llevat del judicial. Els seus sistemes d'elecció de càrrecs, en moltes èpoques transparents i equitatius, als que podia accedir qualsevol, i de fet ho feien, esdeveniren en els darrers temps de l'estada jueva l'evidència de l'existència d'una elit de families governants que s'anaven alternant i repetint en les diverses responsabilitats.

Back-Index-Next