Capitell nº 14

Capitell amb decoració de temàtica zoomòrfica, amb lleones rampants, amb les potes davanteres juntes sota el floró central dels tres que decoren els daus. Les lleones presenten el cap girant cap al seu dors; cada dues tenen un sol cap. Les urpes estan situades damunt el collarí.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup quart, de temàtica íntegrament zoomòrfica.


Imatges en construccióBibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back