Capitell nº 15

Capitell d'imitació clàssica de tipus corinti simple, amb decoració de temàtica vegetal, amb fulles d'acant de considerables dimensions.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup primer, variant A, d'imitació clàssica, tipus corinti, de fulles simples d'acant.


Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back