Capitell nº 2

Capitell totalment mutilat, sense indicis reconeixibles d'escultura. Possiblement fos de tipus clàssic i d'imititació del corinti.


Imatges en construccióBibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back