Capitell nº 23

Capitell amb decoració de tipus zoomòrfic materialitzada en quatre àguiles en els quatre angles, tocant-se les ales mig esteses al centre de cada cara del capitell, amb les urpes agafades al collarí. Calzada, a l'obra esmentada a la bibliografia, esmenta que [...] aquesta escultura, tant pel que es refereix al cos dels animals com especialment a les ales, bellament arquejades, és, aquesta vegada, més dolça, més flexible que la del mateix tema de la catedral.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup quart, de temàtica íntegrament zoomòrfica.


Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back