Capitell nº 24

Capitell amb decoració de mescla de fulles d'acant amb pinyes al centre superior de cada costat, i amb cintes perlades amb rínxols.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup segon, variant A, d'imitació clàssica, tipus corinti, amb mescla de caulicles i pinyes.


Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back