Capitell nº 3

Capitell amb decoració de temàtica vegetal, amb palmetes corbades, rínxols i caulicles deformats per deixar espai als florons. Es completa la decoració amb caps de dona a la part superior.

És un dels deu únics capitells del claustre de Sant Pere de Galligants que representen figures humanes, total o parcialment simbolitzades.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup segon, variant B: imitació clàssica, tipus corinti, amb barreja de caulicles i figura humana.


Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back