Capitell nº 39

Capitell amb decoració colossal de tipus mitològic, amb quatre sirenes-peix, una a cada cara. Calzada, a l'obra esmentada a la bibliografia, descriu que [...] En aquest cas es tracta d'unes sirenes amb dues cues sostingudes amb les mans molt enlaire, deixant al descobert els genitals. [...] es tracta del Naixement de les sirenes. En el cos de la noia s'hi marquen molt bé les costelles, els pits i unes llargues trenes que li pengen al davant.

Aquest mateix tema l'hem trobat en el creuer de l'església (capitell T), però presentat d'una manera totalment distinta, molt més discreta. A més, contrasta el caràcter de la sirena de l'interior de l'església amb aquestes del claustre. Aquella escultura és més rústega i més dura. Aquestes sirenes del claustre són d'una labor filigranada.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup quart, de tema totalment zoomòrfic.
Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back