Capitell nº 4

Capitell amb decoració de temàtica vegetal, amb fullatge exuberant, en dos nivells, que allarga el capitell. Als vèrtexs superiors apareix el fullatge convertit en cap de lleó, dels quals només se'n conserva un de reconeixible.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup segon, variant B: imitació clàssica, tipus corinti, amb barreja de palmetes i elements zoològics.


Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back