Capitell nº 40

Capitell amb decoració de temàtica bíblica, molt mutilat. Calzada, a l'obra esmentada a la bibliografia, el descriu com que encara avui s'hi descobreix al costat oest la Fugida a Egipte. Es veu el cavall o mula, i la Verge cavalcant amb el Nen a la falda. Creiem que no hi faltava la figura de Sant Josep, potser agafant les regnes de l'animal [...] A la cara nord, hi ha una altra escena bíblica difícil de precisar. [...] Hi ha una figura magnífica de la Verge, amb una decoració riquíssima a base d'elements vegetals amb rínxols, la torreta adornant el dau central de l'àbac, i altres elements decoratius.

Els costats sud i est d'aquest capitell estan totalment mutilats. [...] devien representar alguna altra escena bíblica. Sembla evident que a començaments de segle (per segle XX) encara s'hi veia en aquest capitell l'escena de la Visitació, esmentada per Puig i Cadafalch. Avui, però, no s'hi veu pas, a menys que en formés part l'escena del costat nord.

És ben clar que al claustre del Galligants hi ha dos capitells bíblics, i no només un, com força generalment s'ha dit fins avui..

És un dels deu únics capitells del claustre de Sant Pere de Galligants que representen figures humanes, total o parcialment simbolitzades.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup cinquè, de temàtica bíblica.Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back