Capitell nº 46

Capitell amb decoració de temàtica fantàstica. Calzada, a l'obra esmentada a la bibliografia, el descriu com la lluita de l'home amb els animals. En aquest capitell són vertaders atlants, un a cada costat, que estrenyen uns cossos que s'han convertit en cintes estriades i entrellaçades, les quals acaben en uns caps d'animals que amb la boca aguanten o mengen una gran fulla. Cada dos animals tenen una sola cara, la qual ocupa el centre de dues volutes que s'allarguen fins a l'angle superior del capitell.

És un capitell molt notable, citat per Puig i Cadafalch, el qual hi veu la significació del tema persa de Ghuilgamech, l'Hèrcules de l'Antic Orient o el Samsó bíblic..

És un dels deu únics capitells del claustre de Sant Pere de Galligants que representen figures humanes, total o parcialment simbolitzades.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup cinquè, de temàtica fabulística o tradició oral.Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back