Capitell nº 50

Capitell amb decoració de temàtica zoomòrfica i vegetal. Calzada, a l'obra esmentada a la bibliografia, el descriu com la lluita de l'home contra la natura del regne vegetal. Tres figures d'home i una figura de dona vénen a ésser tres atlants i una cariàtide, que estrenyen valerosament les cintes estriades que acaben obrint-se en bonic fullatge. El cap de les figures substitueix bona part del dau central de l'àbac, en actitud de sostenir l'edifici. Dues volutes acaben en els angles dels altres dos daus. Destaca en aquest capitell l'originalitat en el desenvolupament del tema..

És un dels deu únics capitells del claustre de Sant Pere de Galligants que representen figures humanes, total o parcialment simbolitzades.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup cinquè, de temàtica fabulística o tradició oral.

Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.


  • Back