Capitell nº 53

Capitell en el que, malgrat el seu mal estat de conservació, s'hi aprecien vuit personatges dempeus. Calzada, a l'obra esmentada a la bibliografia, les descriu com quatre ocupen els angles, uns d'ells amb els braços i mans deixats anar damunt la part davantera dels vestits, altres agafant-se la vora de la túnica amb la mà. Els altres quatre ocupen les cares centrals dels capitells, i tots aguantaven amb les mans algun objecte, si bé avui només és possible distingir que un d'ells és un guerrer aguantant l'espasa davant el seu cos, i un altre que porta una ara portàtil amb una creu esculpida.

És difícil desentranyar la representació o significació d'aquest capitell. Cal descartar que es tracti d'una escena de la vida monàstica, perquè tant la indumentària com la cabellera dels personatges no són de caràcter monacal.

És un dels deu únics capitells del claustre de Sant Pere de Galligants que representen figures humanes, total o parcialment simbolitzades.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup cinquè, de temàtica relativa a la vida quotidiana o costums de l'època.


Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back