Capitell nº 6

Capitell amb decoració de temàtica vegetal, amb palmetes i caulicles amb rínxols, en diversos nivells. Presenta florons a la part superior, de disseny idèntic al del Capitell nº 59.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup primer, variant B: imitació clàssica, tipus corinti, de palmetes amb fullatge.


Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back