Capitell nº 9

Capitell amb decoració de temàtica vegetal, de tipus corinti compost, amb fulles d'acant que incorporen fulles i palmetes molt cargolades, amb florons superiors de disseny idèntic al del Capitell nº 59.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup primer, variant C: imitació clàssica, tipus corinti, amb fulles d'acant i fullatge.


Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back