19. Capella del Corpus, abans de Sant Martí i de Sant Francesc

Capella construïda entre el 1313 i el 1341, que va ser dedicada als Sant Martí i Francesc, i que des del segle XVI va contenir la reserva eucarística de la catedral, fins fa ben poc.

El retaule, dedicat al Corpus, que va ser tallat cap el 1562 per Joan Coll, pintat per Perris de la Rocha (1) , artista procedent d'Orléans, i daurat per Nicolau Mates (1566-1570), presenta una estructura clàssica, centrat per una gran taula que representa el Sant Sopar amb un fons d'arquitectura classicitzant. Al seu damunt, en dos plafons, es presenta, a l'esquerra, la imposició de la corona d'espines, i a la dreta, una caiguda de Crist amb la creu.

A la pradel·la o espai inferior s'hi representen, d'esquerra a dreta, les escenes corresponents al prendiment de Jesús a l'hort de les Oliveres, i la flagel·lació. La part alta del retaule es completa amb un calvari de talla, amb Crist acompanyat de la Mare de Déu i Sant Joan.

En els dos laterals, en dues fornícules avui buides capçades per petxines, s'hi trobaven les imatges dels sants titulars de la capella, Sant Martí i Sant Francesc, imatges avui desaparegudes. Damunt l'altar s'hi troba un sagrari d'ònix, instal·lat el 1982, amb una porta de plata que representa la Resurrecció, del segle XVI. Aquesta peça havia ocupat l'espai central del retaule de l'altar major.

Detall de l'escena central del Sant Sopar, treball de Perris de la Rocha.


Notes:

(1) Perris de la Roca, o Rocha segons els documents de l'època, va residir a Olot i Girona entre els anys 1566 i 1581. La primera obra seva documentada és aquest retaule del Corpus, encàrrec partat el 30 de juliol de 1566, pel que es va fixar un preu total de 400 lliures barceloneses com a paga total. A primers de 1569, una sentència arbitral va obligar al pintor i al daurador a acabar quatre àngels, però els qui havien fet l'encàrrec hagueren d'obligar-se a remunerar Perris i Mates amb un suplement, atès que havien fet feines complementàries no espècificades als pactes inicials. Extret de Josep Clara "Pintors forasters a la Girona del darrer terç del segle XVI", Institut d'Estudis Gironins.

Tornar al text


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8
  • Pintors forasters a la Girona del darrer terç del segle XVI. Josep Clara i Resplandis. Institut d'Estudis Gironins (Annals) Vol. 32 Any 1992 Pàgines 97-114.

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Plànol de situació de la capella dins la nau de la catedral.    Index