23. Capella de Sant Iu (i Sant Honorat d'ençà el segle XVIII)

Capella, construïda abans de 1373, que conté un retaule construït entre el 1709 i el 1731, obra de Joan Torras, al que Pau i Pere Costa van afegir la imatge de Sant Ignasi de Loiola , per honorar el canonge Ignasi Bofill promotor del retaule.

A la part central del retaule una pintura d'autoria desconeguda mostre els referents italians en els que es va inspirar, especialment en el napolità Luca Giordano. Conté també dues pintures més als laterals. Una representa Sant Ignasi en èxtasi davant la Trinitat i l'altra Sant Antoni de Pàdua predicant als peixos. Segons Sureda (op. cit.), aquests dos sants també deurien estar representats en les dues talles que falten al retaule.

Identificació dels elements sobre l'esquema estructural del retaule.

(1) Escena de l'Anunciació. Imatge de Déu Pare.
(2) Escena de l'Anunciació. Imatge de l'arcàngel Gabriel.
(3) Escena de l'Anunciació. Imatge de la Verge Maria.
(4) i (5) Àngels músics.
(6) (8) (12) (14) Columnes salomòniques.
(7) i (13) Decoració entre columnes salomòniques.
(9) Pintura representant els sants en èxtasi.
(10) Figura de Sant Honorat.
(11) Figura de Sant Iu.
(15) Talla de Maria Magdalena.
(16) Altar.
(17) Base de pedra damunt la que reposa el retaule.

El dibuix i les identificacions estan basats en Retables baroques de la province de Gérone (1580-1777). Études iconologique et socioculturelle. Laurence Gallinaro. Tesi doctoral en 4 volums. Université Bordeaux III, 2005.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8
  • Retables baroques de la province de Gérone (1580-1777). Études iconologique et socioculturelle. Laurence Gallinaro. Tesi doctoral en 4 volums. Université Bordeaux III, 2005

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral


  • Plànol de situació de la capella dins la nau de la catedral.

    Index