24. Capella del Sant Crist, abans de Sant Domènec

Situada al costat del cancell de la Porta dels Apòstols, aquesta capella construïda el 1373, conté un sant Crist de talla, de mida natural, al centre, flanquejat per dues teles barroques d'autoria desconeguda penjades a les parets laterals. La de l'esquerra representa la Sagrada Família, i la de la dreta, el dubte de Sant Tomàs.

Detall del sant Crist central de la capella.

La temàtica de la primera tela, la Sagrada Família, molt representada en pintura des de l'època gòtica, està composta seguint l'estructuració més habitual al Barroc: els tres personatges asseguts -sant Josep amb la vara florida, l'infant Jesús als genolls de la seva mare, i aquests dos darrers representats amb aura-, envoltats per un estol d'àngels a la part alta de la composició.

La segona pintura, de temàtica no tan freqüent com la primera (1), en diverses èpoques, està basada en el text de Joan 11, 24-29 següent:

Però Tomàs, un dels dotze, l'anomenat «Bessó», no era amb ells quan s'hi presentà Jesús. Els deixebles, doncs, li deien: «Hem vist el Senyor». Però ell els digué: «Si no veig a les seves mans el senyal dels claus, i no fico la mà al seu costat, no ho creuré». Al cap de vuit dies, els deixebles eren una altra vegada dintre, i Tomàs amb ells. Jesús s'hi presenta, estant tancades les portes, es posa al mig i diu: «Pau a vosaltres!» Després diu a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira'm les mans, i porta la mà i fica-me-la al costat, i no siguis incrèdul, sinó creient». Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li dia: «¿Perquè m'has vist, has cregut? Sortosos els qui creuran sense haver vist!». (Text extret de Biblia de l'Abadia de Montserrat).

La il·luminació de la capella, procedent de dos fanals penjats a l'alçada del cos del Crist, amb absència de vitralls que doni al conjunt una llum acolorida posterior, atribueix a la imatge tallada un especial dramatisme, accentuat per la qualitat i realisme de la talla.


Notes:

(1) Una de les primeres representacions que es conserven del tema religiós és el relleu del capitell romànic de Santo Domingo de Silos, situat a l'angle norest, obra que data de finals del segle XI i principis del XII.

Tornar al text


Bibliografia:

 • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
 • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

  Web de la Catedral


  Index

 • Plànol de situació de la capella dins la nau de la catedral.

  La Sagrada Família. Pintura barroca anònima.

  El dubte de Sant Tomàs. Pintura barroca anònima.