7. Capella de Sant Esteve, abans de Santa Magdalena.
Estudi iconogràfic

Identificació de les imatges sobre esquema estructural del retaule.


(1) Imatge de Sant Onofre.
(2) Imatge de l'arcàngel Rafael.
(3) Imatge de l'arcàngel Gabriel.
(4) Imatge de Tobïes.
(5) Altar.

Detall del medalló superior del retaule.Esquema basat en:

 • Retables baroques de la province de Gérone (1580-1777). Études iconologique et socioculturelle. Laurence Gallinaro. Tesi doctoral en 4 volums. Université Bordeaux III, 2005

  Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

  Web de la Catedral

 • Plànol de situació de la capella dins la nau de la catedral.

  Detall del medalló central del retaule.

  Pintura a la paret de la capella.


  Back-Index