8. Capella de la Puríssima, abans de Sant Esteve

L'erecció de l'altar d'aquesta capella, situada just a sota de la torre de Carlemany, està documentat el 1362, i consta que l'estructura es va finalitzar el 1367.

El culte a la Puríssima s'hi va instaurar el 1886, mitjançant la col·locació d'un altre altar, que va desaparéixer el 1936. La imatge actual de la Mare de Déu és de 1939.

Plànol de situació de la capella dins la nau de la catedral.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral


    Index