Capitell nº 19

Capitell historiat. Lavatori de peus de Jesús als deixebles. A les fotografies es presenten les quatre cares del capitell.

Abans de la festa de la Pasqua, sabent Jesús que havia arribat la seva hora de passar d'aquest món al Pare, ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l'extrem. I a l'hora de sopar, quan el diable ja havia posat en el cor de Judes Iscariot, fill de Simó, la resolució de trair-lo, sabent que el Pare li ho havia posat tot a les mans, i que de Déu havia sortit i a Déu tornava, s'aixecà de taula, es tragué el mantell, prengué una tovallola i se la cenyí. Després tirà aigua al gibrell i es posà a rentar els peus dels deixebles i a eixugar-los amb la tovallola amb què anava cenyit. Arriba, doncs, a Simó Pere, i aquest li diu: «Senyor, ¿vós em renteu els peus?» Jesús li respon: «El que jo faig, ara tu no ho entens; ho entendràs després». Pere li diu: «No, no em rentareu els peus mai de la vida!» Jesús li contesta: «Si no et rento, no tens part amb mi». Simó Pere li diu: «Senyor, no solament els peus, sinó fins i tot les mans i el cap». Jesús li diu: «Qui s'ha banyat no necessita rentar-se, ja és net tot ell; i vosaltres sou nets, però no pas tots». Sabia, efectivament, qui el traïa; per això digué: «No tots sou nets». Quan els hagué rentat els peus i hagué pres el mantell, i s'hagué assegut un altre cop a taula, els va dir: «¿Enteneu el que us he fet? Vosaltres m'anomeneu Mestre i Senyor, i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. (Joan, 13:1-13).

Jesús renta els peus als apòstols. Duccio di Buoninsegna (1308-1311). Museo dell'Opera del Duomo, Siena. (Wikipèdia)


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  • Pels textos bíblics: Bíblia de Montserrat, Editorial Casal i Vall, 1992. ISBN 99913-1-005-3.

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next