Capitell nº 22

Capitell historiat amb escenes de la presentació de Jesús al Temple.

Quan arribà el dia de la purificació d'ells, segons la Llei de Moisès, el pujaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor, tal com està escrit a la Llei del Senyor: Tot mascle primogènit serà tingut com a consagrat al Senyor, i per oferir en sacrifici, com diu la Llei del Senyor, un parell de tórtores o dos colomins. (Lluc, 2:22-24)

La presentació de Jesús al Temple. Miniatura armenia dels Evangelis Mugni (1060). Institut de Manuscrits Antics Mashtots, Yerevan, Armenia. (Wikipedia)


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  • Pels textos bíblics: Bíblia de Montserrat, Editorial Casal i Vall, 1992. ISBN 99913-1-005-3.

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral
  • Back-Index-Next