Capitell nº 38

Capitell de tipus corinti amb decoració de temàtica vegetal, idèntica i continuada a les quatre cares. La composició és similar a la d'altres capitells del mateix claustre, amb un ordre inferior de fulles d'acant, i un de superior amb un conjunt de fulles i tiges encintades i cargolades.

La simplicitat del traç bàsic de la decoració del capitell, i la seva repetició, donen una buscada sensació d'allargament de la peça.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografia presa per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next