Capitell nº 52

Capitell amb decoració de temàtica vegetal, idèntica i continuada a les quatre cares. La composició es dissenya seguint dos ordres, en un primer fulles d'acant, i en un segon, superior, conjunt de tiges i fulles que es perllonguen fins a l'àbac.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografia presa per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next