Capitell nº 55

Capitell decorat amb escenes de personatges que sotmeten uns ocells o éssers fantàstics.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


  • Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

    Back-Index-Next