Capitell nº 8

Capitell de tipus corinti amb decoració d'elements vegetals, constituïts per fulles i tiges encintades que s'encreuen i sobreposen, seguint la uniformitat del disseny de les cares.

De traç i elaboració similar a d'altres capitells de la filera exterior del claustre, especialment de la cara septentrional. La decoració és idèntica a les quatre cares.
Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8


    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next