Capitells nº 16 i 17

Capitells de l'ala est del claustre inferior, amb decoració diversa

El nº 16 (esquerra) de temàtica de lleons afrontats perles potes, conpartint el cap cada dos un, potes anteriors i posteriors afrontades, i el cap girat vers el cos, seguint un disseny simètric esquerra-dreta, similar al capitell nº 5.

El nº 17 (dreta) amb temàtica vegetal poc historiada de fulles grosses amb distribució geomètrica, en dos ordres verticals. Decoració i estructuració similar al capitell nº 35 i capitell nº 36


Back-Index-Next