4. Les lāpides sepulcrals

Els claustres dels establiments religiosos solien ser, tan a Girona com a arreu, un lloc privilegiat per als enterraments de les families nobles i del clergat de la comunitat, en el nostre cas catedralici, generalment de canonges. Així, al claustre de la catedral, a més d'alguns monuments funeraris sostinguts a les parets, a vegades procedents d'altres indrets de l'ārea de la catedral, s'hi troben al sōl lāpides sepulcrals de canonges que cal datar, aproximadament, entre els segles XV i XVIII.

Detall d'escut amb cap d'āngel i elements decoratius.

Detall d'escut amb cap d'āngel i elements decoratius.

Detall d'escut amb cap d'āngel i elements decoratius.

Detall de lāpida amb l'escut de la familia Cabrera.

Detall de lāpida sepulcral amb escut decorat amb tres caps d'āngel.

Detall de la lāpida situada dins l'espai central del claustre.

Detall de lāpida sepulcral al sōl de la galeria oest.

Detall de lāpida amb l'escut de la familia Cabrebra.

Detall de lāpida sepulcral amb escut al sōl de la galeria oest.

Detall de lāpida sepulcral amb escut al sōl de la galeria oest.

Detall de lāpida sepulcral amb escut al sōl de la galeria oest.

Detall de lāpida sepulcral amb escut al sōl de la galeria oest.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral


    Back-Index-Next