Clavellina d'aire (Tillandsia recurvata)

Aquesta és una curiosa planta que, com el seu nom indica, aparentment i físicament, viu de l'aire. No necessita endinsar les arrels a la terra per a alimentar-se, atès que l'aigua i els nutrents els absorbeix a través de les fulles; les arrels les utilitza excluivament com a ancoratges. També se l'anomena clavell de moro.

És una planta epífita que, a diferència d'altres de la seva família, no és paràsita. Per al seu conreu, és suficient subjectar-la amb filferro lligat, i penjar-la de baranes de balcó, o de claus penjats a les parets, on es visible a diversos indrets de la ciutat.

La raó per la que s'utilitzen filferros per penjar-la, és que aquests no són superfícies totalment pulides, i a mesura que van envellint i rovellant-se la cobertura es va fent més porosa, i es va recobrint de pols atmosfèric, que sovint colonitzen els líquens, i que les llavors de la planta troben aptes per adherir-s'hi.

La planta resenta un grup de fulles, allargades i punxegudes, de tonalitats verdoses o grisoses, que es poden veure en balcons i finestres, on s'alimenten sense necessitat de testos pels motius explicats. A l'època de floració, presenta unes petites flors de forma ben curiosa, generalment de tonalitats blavoses o liloses.

El clavell d'aire o Tillandsia deu el seu nom científic al botànic suec Elias Tillands, i es originària d'Amèrica, on es troba des de Virginia als Estats Units, fins Chubut a l'Argentina; al voltant de Buenos Aires es troba aquesta espècie en concret amb molta freqüència. A molts indrets de Sudamerica aquesta planta és considerada una plaga.Back