Gràfic de temperatures promig mensuals a la ciutat de Girona. Font: INE Boletín Mensual de Estadísticas

Un matí de boira a Girona

Inici

El clima de la ciutat.

Girona es troba dins d'una zona temperada, el que fa que la temperatura anual promig sigui de 23 graus centígrads, i el promig anual de pluges de 749 mm. La ciutat de Girona està situada a uns 70 metres sobre el nivell del mar.

Durant el mes més càlid de l'any, l'agost, en ocasions extremes, la temperatura pot acostar-se als 35 graus centígrados, però rarament será superior a aquest valor. Durant els mesos de gener i febrer s'han enregistrat temperatures que han baixat un parell de graus sota zero, malgrat que la temperatura promig per a aquesta època és generalment d'uns 10 grados centígrads. En general, les temperatures solen ser suaus, estables i amb molts dies de sol brillant durant tot l'any.

Temperatura i temps actual:

Ampliació de dades

Els extrems.

La temperatura màxima absoluta enregistrada a Girona va ser de 42,5º, assolida el 13 d´agost de 2003, mentre que la mínima absoluta va ser de -14,5º el 16 de gener del 1985. El 7 de juliol de 1982 es va arribar a 42º, el 22 de juny de 2003 a 39,7º, i el 12 de juny de 1931 a 39,7º. El 30 de juny de 2001 s'enregistraren 37,1º a Montjuïc. El mes de setembre també té sovint temperatures força elevades, així la més alta va ser de 37,2º del 10 de setembre de 1911.

En els darrers anys s'observa una tendéncia de clara pujada de les màximes absolutes. Així s´ha passat de 39º en 4 ocasions els últims 11 anys, 41º el 24 de juliol de 1996, 38,7º el 28 d´agost de 2001, 42,5º el 13 d´agost de 2003 i 39,5º el 2 d´agost d´aquest any 2006. En canvi les temperatures mínimes absolutes pugen com a conseqüéncia de la forta illa de calor urbana. L´última vegada en què es va baixar de -5º al centre de la ciutat va ser el 27 de gener de 2005, -5,7º a Girona (Sèquia). En aquell dia s´arribà a -10,9º a la vall de Sant Daniel.


  • 1956, l'any de la fred. Article i fotografies sobre l'onada de fred experimentada a girona el febrer de 1956.

  • Ajuda-Index