Foto esquerra.

En primer terme, a l'esquerra, l'edific del Museu d'Art i, darrera seu, la vegatació de la Torre Gironella. Al fons de la fotografia, a la dreta, la Muralla en la zona que tanca per la part posterior, dependències de la Universitat de Girona, situada a la Plaça de Sant Domènec.

A la banda dreta, fora d'imatge, es troba la Plaça dels Lledoners.


Foto dreta.

A la part inferior de la fotografia, en primer terme, la Plaça dels Apòstols, el Palau bisbal, actual Museu d'Art, i la volta d'accés al carrer bisbe Catanyà. La vegetació de la part superior de la fotografia, a l'esquerra, correspon al jardí de la Francesa.
Back-Index-Next