Regiment d'Hússars Espanyols, organitzat a Sarrià de Ter. Dibuixos de Joaquim Pla i Dalmau.
Uniforme de 1794 i estendard de 1803.
Back-Index