Fotografies preses als Jardins de la Devesa el 25 d'abril 2011
Back-Index-Next