El primer ésser vivent era semblant a un lleó; el segon era semblant a un vedell; el tercer tenia rostre com d'home; i el quart era semblant a una áliga volant.
(Apocalipsi, 4-7).

Back-Index-Next