Natura Ús d'aquestes coses corporals que vivifiquen los senys corporals con hom n'usa segons la manera per la qual hom ha plasers sensuals; e per aš˛ los h˛mens mundans fan a la vista bells palaus, belles vestedures, e volen veser coses belles: per šo que la vista haja major plaser on pus šo que veu Ús bell.
Llibre de les Meravelles. Llibre II Sobre els └ngels. Ramon Llull.

Back-Index-Next