13 de setembre 2009. Mostra d'oficis antics. El corder
Index-Next