13 de setembre 2009. Mostra d'oficis antics. El ferrer
Back-Index-Next