13 de setembre 2009. Frare caputxŪ de la Cruzada Gerundense
Back-Index