13 de setembre 2009. La regidora Cristina Alsina amb els grups
Back-Index-Next