13 de setembre 2009. Mostra d'oficis antics. El teixidor
Back-Index-Next