Mostra d'oficis de l'època. Sabater. 14 de setembre de 2008.
Back-Index-Next