© FŔlix XunclÓ/Assumpciˇ ParÚs - Jardins dels Alemanys, Torre Gironella, 17 de setembre 2011 Back-Index-Next