© FŔlix XunclÓ/Assumpciˇ ParÚs - Carrer Pere de RocabertÝ, 17 de setembre 2011 Back-Index-Next