© FŔlix XunclÓ/Assumpciˇ ParÚs - Carrer de Santa Clara, 16 de setembre 2011 Back-Index-Next