31 d'octubre 2009. Bateria de Girona. La Verge del bombo.
Back-Index-Next