Gavià argentat (Larus michahellis)

El gavià argentat, que a diferència de la gavina que tan sols és present a la ciutat durant els mesos freds, era originalment només present al litoral, però l'augment espectacular provocat per la disposició d'aliment als abocadors i de les deixalles i escombraries urbanes, ha fet que a partir de la dècada dels 80 s'hagi instal·lat de forma permanent i abundant als teulats i terrats del Barri Vell, des d'on s'ha escampat a d'altres indrets de les rodalies.

Les dimensions, molt més considerables en el gavià, són l'element que més el diferencien de la gavina, així com també el tipus de bec, petit i fosc en aquesta darrera. Els exemplars adults són d'un bonic color blanc argentat, mentre que els pollets i els exemplars joves són d'un color marronós per camuflar-se i protegir-se de possibles depredadors. Fins al cap de 3 o 4 anys no adquireixen l'aspecte definitiu d'adults.

Exemplar adult de gavià argentat, sobre les teulades de Girona.


Bibliografia:
  • "Fauna urbana de Girona i rodalies", de Ponç Feliu Latorre. Guies dels Quatre Cantons. CCG Edicions, 2008. ISBN 978-84-96766-43-3.
  • Back